PLASTİK MALZEMELERİN GERİ KAZANDIRILMASI

Kullanım dışı kalan “plastik atık malzeme” lerin tekrar kullanıma geri kazandırılması işlemi günümüzde büyük önem kazanmaktadır.

 

Plastiklerin geri dönüşümün başlıca avantajları; 

 

- Hammadde ihtiyacının azalması,

- Nüfus artışı ile beraber ortaya çıkan tüketimin doğal dengeyi bozmasının önlenmesi,

- Atık’ların çevreyi kirletmelerinin önlenmesi,

- Plastiği sıfırdan üretmek yerine atık kullanımı ile enerji tasarrufunun sağlanması

 

Doğal kaynakların hızla yok olması, çevrenin hızlı bir şekilde kirlenmesi ve bunların ya şam üzerindeki olumsuz etkilerinin belirginleşmesi ile çevrenin korunması ile ilgili kaygılar artmıştır. Çevre faktörü göz önüne alınmadan gerçekleştirilen endüstriyel gelişmeler bugün yaşanan olumsuzlukların temelini oluşturmaktadır. Enerji, mineraller ve diğer doğal kaynakların önlem alınmadan hızlı bir şekilde yok edilmesi, kişi başına düşen tüketimin hızlı bir şekilde artması önemli global bir sorundur. Dünya nüfusu hızla artmaktadır, bu artış özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir.

Gelişmiş ülkelerin bu pazarlarda pay kapma ve payını arttırma eylemi kendi açılarından kısa dönemde başarılı olmaktadır ancak gelişmekte olan ülkelerde çevre bilincinin yetersiz oluşu ve çevreyi koruma ile ilgili yasaların da çok az veya hiç olmaması nedeni ile yeryüzünün bu bölgelerinin hızla kirlenmesinin, bunun da global bir çevre sorunu haline gelip gelişmiş ülkeler de dahil tüm ülkeleri etkileyeceğinin tahmin edilmesi zor olmadığından çevrenin korunması gerekmektedir. Katı atıklar da çevre ile ilgili önemli sorunlar arasında yer almaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda toplam yıllık plastik üretiminin 350-400 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yüksek miktarda üretim ve buna bağlı olarak tüketim polimer atık sorununu da beraberinde getirmiştir. Plastik atık sorununa çöp merkezlerine uygun depolama, geri kazanım, yakma gibi yöntemlerle çözüm aranmaktadır.

 

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER